MODIFICARE cod eori online

COMPLETEAZĂ FORMULARUL

Completează formularul si transmite documentele indicate de noi pentru a modifica codul EORI.

Depunem dosarul

Ne vom ocupa de transmiterea dosarului pentru modificarea codului EORI.

REVIZUIM DOCUMENTELE

Noi vom revizui documentele transmise de către tine.

Primiți codul eori pe email

Vei primi noul cod EORI pe email in aproximativ 24/48 de ore de la depunerea dosarului de către noi.

prețuri modificare cod eori

Mai jos poți alege dintre două tarife de modificare al codului EORI. Vei putea alege să procesăm cererea în regim normal și regim de urgență.

300 Lei

regim normal

350 Lei

regim de urgență

Întrebări frecvente

Vom avea nevoie de urmatoarele documente:

  1. Actul constitutiv al societatii în format PDF.
  2. Certificatul de inregistrare al societatii în format PDF.
  3. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al societatii în format PDF.
  4.  Contractul de comodat, inchiriere sau orice alt document care a stat la baza modificarii adresei sediului social al societatii.

Codul EORI îl vei putea primi în 24 sau 48 de ore de la momentul depunerii dosarului de către noi.

Vei primi codul EORI în perioada comunicată daca nu sunt identificate probleme în dosarul de atribuire al codului EORI de către biroul vamal competent.

Codul EORI îl vei primi pe email, la adresa pe care ne-o vei indica.

Da, procedura este 100 % online și o vei putea face din fața computerului.

Atât timp cât poți imprima și scana documentele pe care ți le vom transmite, vei putea face această procedură online.

Dacă nu deții mijloacele necesare pentru a transmite documentele online, te așteptăm la biroul nostru.

Nu, nu există taxe pentru procedura de obținere cod EORI.

De asemenea nu există costuri suplimentare, în afară de cele două pachete de prețuri.

modificare COD EORI

Codul EORI se va modifica atunci cand se modifică sediul social al societății. Practic această modificare a sediului social va conduce la obligativitatea modificării codului EORI.

Codul EORI este un număr unic la nivel european și poate fi obținut atât de persoane juridice cât și de persoane fizice. Codul EORI se obține de la birourile regionale vamale, pe baza unui dosar în acest sens.

Obligativitatea obținerii unui cod EORI a început cu anul 2009 și se aplică:

  • persoanelor juridice și nu numai care exercită activități de comerț (import/export), tranzit depozitare și nu numai pe teritoriul Uniunii Europene.
  • persoanelor, alte decât cele juridice, care introduc sau scot mărfuri din/în Uniunea Europeana.

Temeiul legal pentru obținerea codului EORI este oferit de către Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Noul cod EORI este eliberat de către birourile regionale vamale în urma depunerii cererii de modificare a codului EORI. Acesta este eliberat într-o perioada de timp cuprinsă între 24 și 48 de ore de la momentul depunerii cererii de modificare cod EORI. Cu toate acestea perioada de atribuire al noului cod EORI poate fi mai mare, în funcție de volumul de lucrări al birourilor regionale vamale.